Senin, 16 Maret 2015

Dance in the rain!

Life isn't about waiting the storm to pass, it's about learning to dance in the rain


14 March 2015
Ibu, Bapak, Bumi & Laras mandi hujan bareng bareng. Sesuatu yang akan kami kenang, nanti.

1 komentar: